Wednesday, October 20, 2010

Perbahasan Belanjawan 2011

Perbahasan Belanjawan 2011


Perbahasan Belanjawan 2011

Posted: 20 Oct 2010 10:41 AM PDT

Berikut adalah teks yang telah saya sampaikan di Parlimen pada 20hb Oktober sempena perbahasan Belanjawan 2011.

===

Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua di atas peluang yang diberikan kepada Lembah Pantai untuk turut membahaskan belanjawan 2011.

Malaysia menghadapi Persimpangan Peralihan Ekonomi Global yang akan menentukan samada kita akan berjaya atau gagal menjadi Negara berpendapatan tinggi. Hala tuju belanjawan seharusnya meransang Pembangunan Upaya Daya-Saing; yakni Pelaburan Aset Intelektual mesti mengatasi Pelaburan Aset Fizikal. Isyarat Belanjawan seharusnya menyakinkan dan bukan meresahkan rakyat serta pelabur asing, dengan tumpuan kepada reformasi politik dan menghapuskan amalan rasuah yang mengherotkan pasaran.

Malaysian Institute of Economic Research (MIER) menyatakan unjuran keluaran dalam negara kasar (KDNK) hanya 6.5 peratus bagi tahun 2010 berbanding sasaran kerajaan iaitu 7.0%.

Oleh demikian, pada hemat saya Belanjawan 2011 kurang sempurna. Ia tidak sempurna kerana ia mengutamakan golongan yang berada dan mengetepikan rakyat jelata. Ia tidak sempurna kerana ia adalah belanjawan yang hanya melihat kepada keuntungan jangka pendek dan bukan keuntungan jangka panjang. Ia tidak sempurna kerana pengagihan peruntukan tidak seimbang dan tidak sejajar dengan objektif yang mahu dicapai iaitu ekonomi berpendapatan tinggi.

Belanjawan ini bukan belanjawan masa depan. Ia adalah belanjawan yang datang dari zaman yang silam – dimana projek-projek mega dan penswastaan yang kurang telus, dengan kos tinggi diteruskan dan akan terus membebani generasi yang akan datang. [Perbelanjaan kerajaan RM213 bilion sedang sasaran pendapatan kerajaan hanya RM165 bilion]

Belanjawan ini telah gagal untuk meletakkan hala tuju kepada masa depan. Yang hanya jelas adalah bahawa generasi muda dan anak-anak kita akan terus membayar hutang-hutang daripada belanjawan 2011 selepas ini.

Kesempurnaan sesuatu belanjawan harus mengambil kira memenuhi keperluan and juga kepentingan rakyat secara saksama. Pada dasarnya kita melihat bahawa belanjawan 2011 bukanlah mensejahterakan rakyat tetapi memperkayakan segolongon kecil yang terpilih seperti mana dilihat dalam projek bangunan 100 tingkat Warisan Merdeka. Belanjawan 2011 akan menjadi sempurna dari semua segi, semua aspek dan semua bentuk seandainya ia berpaksikan kepada "Peningkatan pengupayaan daya saing Negara" atau  dengan izin "National competitiveness capacity building improvement".

Belanjawan 2011 akan menjadi sempurna seandainya pelaburan pembangunan Prasarana intelektual mengatasi prasarana fizikal. Sebagai contoh kita patut menggunakan RM5 bilion untuk melahirkan 10 ribu pakar penyelidikan yang berkelulusan PHD daripada menggunakan RM5 bilion untuk membina bangunan 100 tingkat.

Saya juga bingung melihatkan kepada RM111 juta yang dibelanjakan untuk PERMATA sementara hanya RM 20 juta untuk program PhD di universiti-universiti.

Saya juga mengingatkan dewan ini bahawa hanya 0.64 peratus daripada belanjawan 2011 diperuntukkan untuk tujuan kajian dan penyelidikan – walhal purata sedunia adalah 2.4 hingga 3.4 peratus.

Saya juga agak terkejut melihat kepada kandungan ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri yang di antaranya memperincikan langkah-langkah kecil yang dihidang kepada minoriti rakyat yang menunjukkan pendirian yang materialistik – bangunan-bangunan yang gah, barangan-barangan yang mewah.

Mesej apa yang diberi kan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kepada generasi muda?

Adakah kerajaan mengambil kira berapa hasil cukai kerajaan yang dikorbankan untuk memansuhkan duti import ini?

Keutamaan yang serong ini juga dapat dilihat daripada teks ucapan belanjawan 2011 – dan amat memalukan apabila cadangan yang belum diluluskan oleh dewan rakyat dikuatkuasakan pada jam 4 petang 15 Oktober 2010! Bukankah ini secara jelas bentuk penyalahgunaan kuasa oleh Perdana Menteri?

Tumpuan pertama seharusnya menggandakan pelaburan model insan yang berqualiti melalui pendidikan dan penyelidikan. Belanjawan pendidikan 2011 adalah berjumlah RM40 bilion iaitu 18.86% daripada Belanjawan keseluruhan. Ia sepatutnya digandakan kepada RM80 bilion. Ini akan digunakan untuk mewujudkan sekolah satu sesi, menambahkan waktu sekolah setiap hari, menaikkan gaji guru sebanyak 50%, dan mewujudkan pra-sekolah untuk anak anak Malaysia seluruh negara. Saya fikir kerajaan menyedari akan masalah bebanan para guru lalu mewujudkan jawatankuasa khas kaji beban guru – malangnya cadangan-cadangan yang crucial tidak diangkat dan diperlihatkan dalam belanjawan 2011.

Untuk Pendidikan Pengajian Tinggi, kita patut menggandakan program-program penyelidikan dan pembangunan, menggandakan program PhD untuk staf akademik, mengambil masuk tenaga akademik berkelayakan daripada luar negara, dan memberikan biasiswa yang termasuk menukar semua pinjaman PTPTN kepada biasiswa penuh. Kita bandingkan sejumlah RM10.2 bilion yang diperuntukkan untuk Kementerian Pengajian Tinggi dengan RM 12.59 bilion untuk PEMANDU.

Kesemua ini memerlukan paling minima perbelanjaan selama 10 tahun sedangkan usaha yang sama untuk pembangunan modal insan Silicon Valley di Amerika Syarikat telah mengambil masa 20 tahun sebelum ia dapat memberikan kesan yang besar didalam menyediakan tenaga kerja yang berqualiti.

Cadangan saya untuk membiayai pelaburan pendidikan dan penyelidikan tadi bolehlah datang daripada 30% keuntungan tahunan petronas dan program pengagihan semula ekuiti bumiputera dimana 30% daripada nilai ekuiti dijual dengan nilai par value kepada sebuah tabung pendidikan nasional bumiputera.

Pelaksanaan satu dasar 'Pengagihan Semula secara Adil Kekayaan Ekuiti Bumiputera' sediada didalam syarikat-syarikat tersenarai dan bukan tersenarai yang memperolehi projek kerajaan dan pengswastaan dari kerajaan, konsesi lebuhraya dan penjanaan elektrik, dan syarikat berkait dengan kerajaan (GLC) untuk dijualkan 30 peratus daripada saham milik individu atau syarikat bumiputera dengan menggunakan nilai saham 'par-value' yang menjadi metodologi penilaian saham rasmi kerajaan kepada seramai mana orang Melayu dimana 25 peratus saham tadi dimasukkan kedalam Tabung Biasiswa Pendidikan dan selebih 5 peratus kepada koperasi pekerja syarikat penyumbang tadi. Dan baki 70 peratus pegangan asal masih didalam tangan pemilik individu dan syarikat bumiputera tadi.

Saya juga telah mencadangkan kita mulakan pelaksanaan dasar baru ini dengan syarikat-syarikat Kenchana Petroleum, Scomi, CIMB, Perimekar, APCO dan sebuah syarikat pembinaan Jambatan di Pasir Mas untuk menguji keberkesanannya.

Tentunya yang terbaik, kita mulakan dengan GAMUDA-MMC sejurus selepas mereka menandatangani projek MRT secara tender terus.

Kenaikan gaji sebegini termasuk untuk staf akademik dan juga penukaran pinjaman PTPTN kepada biasiswa bolehlah dilihat sebagai satu ransangan ekonomi terus kepada rakyat (economic stimulus direct to the people) yang juga akan meningkatkan permintaan domestik yang menjana pertumbuhan ekonomik.

Tumpuan kedua adalah kepada insentif and perbelanjaan untuk pemulihan demokrasi yang menjadi prasyarat kepada melahirkan budaya innovasi yang akan menjana ekonomi berpendapatan tinggi. Kemajuan ekonomi Negara bergantung kepada wujudnya innovasi. Innovasi memerlukan kebebasan yang bersandarkan kepada demokrasi yang sihat.

Oleh demikian, saya mencadangkan perlu adanya tiang ke-5 iaitu Reformasi Politik Negara di dalam kerangka agenda transformasi national. Pemulihan demokrasi melibatkan menghapuskan undang-undang anti-demokratik seperti AUKU, ISA, Akta Percetakan dan Penerbitan (Printing Presses and Publications Act), dan mewujudkan pilihanraya umum yang bebas dan adil. Kedua-dua usaha ini bukan sehaja akan menjadi pemangkin kepada budaya innovasi tetapi ia juga akan memulihkan keyakinan pelabur asing kepada Negara.

Justeru, belanjawan 2011 seharusnya melibatkan perbelanjaan untuk menjayakan proses pemulihan demokrasi termasuk suruhanjaya-suruhanjaya baru yang berkaitan seperti suruhanjaya hak asasi wanita dan kanak-kanak, suruhanjaya kebebasan media di samping pengupayaan atau pemerkasaan suruhanjaya hak asasi manusia atau SUHAKAM.

Disini saya mengambil kesempatan untuk menyatakan bahawa usaha untuk memberikan rakyat maklumat tepat, secara telus akan diperkenalkan oleh  Kerajaan Pulau Pinang yang menyusuri Kerajaan Selangor dalam meluluskan rang undang-undang negeri Kebebasan Maklumat (Freedom of Information Act). Inilah yang dipanggil reformasi politik.

Saya juga mengesyorkan agar kita mempromosikan pelaksaan Rukun Negara kepada semua lapisan masyarakat kerana RN merupakan satu falsafah yang cukup sesuai didalam integrasi nasional. Perbelanjaan untuk mempromosikan Rukun Negara adalah lebih bernilai dan lebih berkesan daripada mempromosikan konsep 1Malaysia atau bayaran kepada APCO. Setakat ini sudah RM38.42 juta sudah dibelanjakan untuk 1Malaysia.

Tumpuan ketiga adalah penghapusan pengherotan pasaran dengan menyediakan perbelanjaan untuk menggandakan keberkesanan suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia didalam usaha membanteras rasuah dan perbelanjaan untuk membentuk Suruhanjaya Amalan Perniagaan Adil dengan izin Fair Business Practices Commission yang akan menentukan bahawa segala amalan perniagaan terutamanya yang melibatkan kerajaan akan membawa keuntungan maksima untuk rakyat. Suruhanjaya Amalan Peniagaan Adil diantara tugasnya adalah menentukan tidak ada unsur korupsi atau kolusi didalam peraihan keuntungan melampau yang merugikan rakyat. Sebagai contoh MRT berharga RM40 bilion untuk 140 km yang – atau RM285 ribu semeter dibandingkan dengan projek MRT dinegara lain.

Kita perlu buat pilihan terbaik memandangkan keadaan ekonomi semasa.
Di China – walau bukan perbandingan apple to apple – tetapi perlu kita selami supaya keputusan terbaik dapat dibuat:
a) Wuhan-Guangzhou, 57 billion, 960 km, RM59,400 per meter yang melibatkan pembinaan banyak jambatan dan terowong.
b) Taipei- Kaohsiung, 48 billion, 360 km, RM133,300 per meter, melibatkan bayaran tanah-tanah yang dibeli semula.
c) Projek sistem pengangkutan yang dicadangkan daripada Ho Chi Minh City – Hanoi, 176 billion, 1680km, RM105,000 per meter.

Adakah kerajaan membuat keputusan terbaik untuk rakyat? Kita tidak tahu dan statistik perbandingan tidak meyakinkan kita akan niat baik kerajaan demi rakyat.

Contoh lain termasuk: PLUS – Oleh kerana EPF dan Khazanah terpaksa menyelamatkan PLUS, sepatutnya nama PLUS ditukar kepada MINUS. Kos pembinaan lebuh raya di Malaysia jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan negara2 lain. Keuntungan kroni yang dilipatkan gandakan yang tidak menepati kewarasan ekonomi mahupun perniagaan yang bebannya akan dipikul oleh warisan muda.

Perjanjian keuntungan durian runtuh Penjana-penjana Bebas (IPP):

Akhir tahun 2010 menyaksikan tarikh tamatnya rundingan untuk mendapatkan pemanjangan perjanjian selepas tahun 2014/15 untuk IPP Generasi Pertama.

Rakyat tidak dimaklumkan secara telus tentang keuntungan durian runtuh IPP.

Dengan izin, "According to industry executives and Petronas official data, about 56 per cent of the gas supply in Peninsular Malaysia goes to its power sector, and of that amount, more than 55 per cent is taken up by independent power producers, which have been buying the gas at a subsidised rate since 1997…"

Bekas Pengerusi TNB, Tan Sri Ani berkata dalam temubual, "There was no negotiation. Absolutely none. Instead of talking directly with the IPPs, TNB was sitting down with the EPU. And we were harassed, humiliated and talked down every time we went there."

Kalau benar kita menuju transformasi ekonomi, kerajaan wajib menerangkan perjanjian yang diberi kepada generasi pertama IPP – kita mahu tahu maklumat lanjut perjanjian tersebut kerana yang menerima bahananya dan menanggung hutang adalah rakyat.

Ketidakbertanggungjawapan fiskal yang ini mengugat kestabilan negara  kerana bangunan 100 tingkat tidak mampu menanggung beban hutang, beban korupsi, beban dosa-dosa manipulasi sebegini.

Saya tidak mempersoalkan keperluan pembangunan tetapi yang saya soalkan berapakah kos yang diperlukan untuk pembangunan kerana sejarah menunjukkan bahawa kosnya selalunya tinggi  dan akan membawa kepada scenario dengan izin "Privatizing profits and socializing losses" seperti yang berlaku pada sebelumnya.

Kegagalan syarikat pengangkutan rel (PUTRA, STAR-LRT) hingga kerajaan Umno-APCO terpaksa bail-out mgunakan suntikan RM600 juta hingga terpaksa pula diletakkan di bawah SPNB (Syarikat Prasarana Berhad).

AKHIR KATA: cabaran yang dihadapi didalam persimpangan ekonomi global yang saya maksudkan boleh digambarkan dengan contoh apabila seorang rakyat Malaysia yang menjadi pelajar undang-undang terbaik di Cambridge University, UK yang  telah diberikan biasiswa oleh Negara jiran dilaporkan akan berkerja dinegara jiran tersebut.

Inilah realiti yang menghadapi kita apabila adik Tan Zhongshan yang mendapat keputusan terbaik jurusan undang-undang di Queen's College, Cambridge University akhirnya diciluk Singapura.

Ini bermaksud bahawa kita telah kehilangan satu lagi modal insan akibat daripada dasar-dasar kerajaan yang kurang sempurna seperti yang saya telah dihuraikan sebentar tadi. Sampai saya terbayang bahawa rupa-rupanya Malaysia dan bukan Singapura yang dilanda todak.


Ini Kisah Monorel Di Melaka. Terhenti Selepas 4 Jam Dilancarkan.

Posted: 20 Oct 2010 09:01 AM PDT

Shared by mudin001
kah kah kah!
Melaka 20 Okt. - Tidak sampai empat jam ia dilancarkan, perkhidmatan monorail di Stesen Hang Jebat, Taman Rempah di sini terhenti secara tiba-tiba ketika orang ramai berada di dalamnya.

Kejadian tersebut berlaku kira-kira pukul 4.30 petang tadi, sebaik sahaja pengangkutan awam termoden di negeri ini itu dirasmikan Ketua Menteri, Datuk Seri Mohd. Ali Rustam di sini pada pukul 1 petang.

Ketika kejadian, terdapat kira-kira 20 penumpang di dalam monorel tiga gerabak itu yang terhenti secara tiba-tiba kira-kira 100 meter selepas bertolak dari Stesen Hang Jebat, Taman Rempah.

Tinjuan Utusan Malaysia di stesen tersebut pada pukul 5.15 petang ini mendapati sebuah jentera 'sky lift' sedang sibuk melakukan kerja-kerja pembaikan di gerabak monorel tersebut yang masih berada dilandasannya.

Bagaimanapun difahamkan, kesemua kira-kira 20 penumpang berjaya dipindahkan ke kawasan selamat menggunakan 'sky lift' kira-kira pukul 4.45 petang.

Monorel Sungai Melaka Berharga RM16.5 Juta Dilancar Hari Rabu

MELAKA, 20 Okt (Bernama) -- Projek pelancongan monorel Sungai Melaka yang menghubungkan Taman Rempah ke Stesen Hang Tuah di Jalan Bunga Raya, sejauh 1.6 kilometer berharga RM16.5 juta, dilancarkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Ali Rustam hari Rabu.

Projek pelancongan terbaru menggunakan teknologi hijau dari China yang menyusuri Sungai Melaka itu dan menghubungkan Stesen Hang Tuah dan Stesen Hang Jebat di Taman Rempah, dibangunkan oleh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB).

"Monorel satu koc ini boleh membawa 22 penumpang pada setiap perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 30 minit pergi dan balik," katanya kepada pemberita selepas pelancaran projek monorel itu di Stesen Hang Jebat di Taman Rempah di sini.

Beliau berkata bayaran yang akan dikenakan kepada pengguna dewasa adalah RM10 manakala kanak-kanak RM2 dan akan dibuka kepada orang ramai bermula esok.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pengangkutan (Datuk Kong Cho Ha) kerana meluluskan permit pada pagi ini dan projek ini akan merancakkan program pelancongan di Sungai Melaka," katanya sambil menambah bahawa projek itu bermakna sempena perisytiharan Melaka mencapai Status negeri Maju 2010 malam ini.

Projek itu mula dibina pada Mei 2008 dan siap pada Jun tahun ini oleh Agibs Engineering Sdn Bhd menggunakan kaedah reka bentuk dan bina.

Beliau berkata Kementerian Pelancongan telah meluluskan fasa kedua projek itu berharga RM13.2 juta yang akan dihubungkan ke Jalan Tun Ali, berhampiran Jalan Bunga Raya.

Kerja-kerja pembinaan fasa kedua akan bermula hujung tahun ini dan dijangka disiapkan pada tahun depan yang akan menambah kapasiti kepada tiga buah koc dan 66 penumpang bagi setiap perjalanan.-- BERNAMA


Ulasan GB

Monorel di Mekah bertujuan untuk memudahkan jemaah haji menunaikan fardhu Islam kelima dengan sempurna dan selesa.

Tetapi berbeza monorel di Melaka. Untuk berjalan bersiar-siar melihat "keindahan" betapa kotor Sungai Melaka.

Jika monorel yang dibina boleh digunakan oleh rakyat Melaka sehari-hari misalnya untuk pergi ke satu-satu destinasi mungkin banyak juga kegunaan dan kebaikannya. Tetapi ia sekadar produk pelancongan yang entah abad ke berapa baru dapat pulangan modalnya yang sebanyak RM16.5j itu. Siapa pulak nak naik monorel melawat sungai tu setiap hari? Hanya bergantung kepada pelancong yang tiba sekali sekala.

Sungguh kurang cerdik pelaburan sedemikian. Setelah projek Eye On Malaysia gagal, kini Melaka terus-terus melakukan kerja-kerja pembaziran. Ia mengekori kerajaan Pusat yang berlumba-lumba membangunkan projek mega seperti projek Menara Warisan berharga RM5 billion tetapi tidak mendatangkan apa-apa kebaikan kepada rakyat jelata.

Berbanding dengan projek mega di Mekah yang bertujuan untuk ibadah. Di negara kita projek mega hanya untuk bermegah.

Akibatnya baru empat jam dirasmikan dah tersangkut. Mujur tak tergelincir. Mohon dijauhkan Allah kejadian-kejadian yang tidak elok.
Garuda Indonesia back in business

Posted: 19 Oct 2010 04:56 PM PDT


Bad investment leaves S'wak RM2.5 billion poorer

Posted: 19 Oct 2010 11:50 AM PDT


Plans afoot to trim wastage to reduce debts

Posted: 19 Oct 2010 12:59 PM PDT


Resorts World acquires Resorts World Enterprise

Posted: 19 Oct 2010 02:20 PM PDT


Australia renews push to split telecoms major Telstra

Posted: 19 Oct 2010 03:10 PM PDT


Temasek invests in Brazilian oil and gas firm OOG

Posted: 19 Oct 2010 02:33 PM PDT


Why few believe in Najib's 100-stories denial: It was not my idea

Posted: 19 Oct 2010 10:40 PM PDT

Another tall story?
Malaysia Chronicle

Few Malaysians are willing to accept Prime Minister Najib Razak's denial that the 100-storey Warisan Merdeka was not his idea.

"As at 9.08 am 20/10/10, 1 in every 300 Malaysian FB users (24,400 in total) says No!" read the latest update on Facebook page 1M Malaysians Reject 100-storey Mega Tower.

The Facebook page was created after Najib announced the RM5 billion-skyscraper project on Friday during the Budget 2011 presentation in Parliament. The PM has defended the project as not wasteful and would instead bear economic gain for the people.

However, Najib – who has been dogged by allegations of corruption throughout his 33-year political career - also took pains to distance himself from the project.

"The tower idea did not come from me, but was proposed by PNB's board of directors which felt it was viable. I did not direct PNB on the matter," Business Times reported him as saying.

Slipping it through the YPB?

But gauging from the backlash that followed his comments, he may as well have saved his breath.

In Twitter-world, financial people and other pundits were quick to point that he probably steered the project through Yayasan Pelaburan Bumiputera Board of Trustees, which fully owns PNB.

"NajibRazak is chairman of Yayasan Pelaburan Bumiputera (YPB) Board of Trustees. YPB wholly owns PNB," was one of the most popular tweets that followed his denial.

Pundits also pointed to the conspicuous silence of PNB CEO Hamad Kama Piah Che Othman, who had refused to take calls from the press on the proposed construction in the heart of Kuala Lumpur.

We don't need taller buildings

Najib - in damage control mode
Critics of the project warn that not only will it damage the environment, but also create traffic havoc that would necessitate high-cost transportation adjuncts to correct, such as an MRT link, thereby forcing taxpayers to foot additional billion-ringgit bills.

They also want the money to be channeled into other urgent projects.

"Malaysia needs better education, better health care, better public transportation, safer neighbourhood, cleaner water, but not taller building. We don't need another white elephant!" said 1M Malaysians Reject 100-storey Mega Tower.

Related Stories:
Deputy Education Minister Wee, have you heard of Zhongshan...
Najib defends100-storey tower as critics on Facebook swell...
VIDEO Najib: 100-storey Warisan Merdeka not a waste...
Budget 2011: Slammed for mega-projects, high expenses, silence on deficit ..
Budget 2011: Remembered for phallic symbols, cheap undies...
Teresa: Najib's 100-storey phallic symbol a short-term ego boost... 
VIDEO Ng Yen Yen: Tourism money well spent
100-storey tower a catalyst for tourism growth - Ng Yen Yen...


Rakyat Kecam Kerajaan Zambry Rampas Rumah

Posted: 20 Oct 2010 12:15 AM PDT

Huta Melintang - Seramai 59 pemilik rumah di Rancangan Perumahan Awam (RPA) Sungai Dulang, di sini panik apabila rumah yang dibeli mereka akan diambil oleh Kerajaan Negeri.

Seorang pembeli, Razali Sabdin, 54, berkata, majoriti pemilik rumah tidak berpuas hati dengan tindakan Kerajaan Negeri mengenakan tindakan 'spray' tanpa sebarang perbincangan dengan penduduk.

Menurutnya, surat arahan supaya menjelaskan tunggakan itu diterima penduduk pada Jumaat lalu.

"Bukannya kami tidak bayar langsung, cuma ada tunggakan sahaja tetapi mereka tak patut buat macam ini kepada kami.

"Kami tidak mahu kehilangan rumah dan masalah ini perlu dibawa berbincang dengan penduduk yang terlibat," katanya kepada Sinar Harian ketika ditemui di rumahnya, di RPA Sungai Dulang, di sini, kelmarin.

Razali berkata, jumlah tunggakannya cuma RM7,411 dan kadar bulanan sebanyak RM137 masih terus dibayar.

"Masih ada enam tahun lagi tempoh untuk melangsaikan bayaran rumah berkenaan yang akan tamat pada 2016," katanya.

Tempoh terlalu singkat

Seorang lagi penduduk, Tan Teck Chai, 52, berkata, tempoh yang diberikan oleh kerajaan terlalu singkat iaitu sebulan dan hujung bulan nanti penduduk diarahkan pindah.

Menurutnya, jumlah tunggakannya RM7,000 tidak mampu untuk dibayar sekali gus kerana keluarganya bukan berpendapatan tinggi.

"Saya cuma kerja kampung dan mana boleh dalam tempoh sebulan untuk bayar semua hutang yang tertunggak itu.

"Penduduk di sini memohon Kerajaan Negeri menggunakan budi bicara untuk menyelesaikan masalah ini kerana kebanyakan penduduk berpendapatan rendah," katanya yang turut mengadukan hal tersebut kepada Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Hutan Melintang, S Kesavan, kelmarin.

Katanya, harga setiap rumah di situ berbeza-beza dan nilai rumah yang dibelinya adalah bernilai RM41,000.

"Rumah yang dibeli ini saya didiami bersama isteri, seorang anak dan bapa yang sudah pun uzur," katanya.

Sementara itu, seorang lagi penduduk, G Pendamah, 59, berkata, dia kini menghadapi masalah untuk membayar sejumlah RM29,565 iaitu tunggakan yang dikenakan.

Menurutnya yang juga merupakan ibu tunggal, dia sukar menjelaskan hutang itu selepas mengalami lumpuh separuh badan dan tidak boleh bekerja.

"Saya cuma sempat membayar ansuran selama enam bulan sahaja sebelum penyakit berkenaan menyerang.

"Selepas menerima surat arahan itu, keadaan hidup saya semakin tertekan kerana memikirkan cara untuk mendapatkan wang bagi membayar jumlah yang tertunggak itu," katanya.

Ibu kepada enam anak itu berkata, mungkin dia akan meminta anak-anaknya membantu untuk menjelaskan tunggakan rumah berkenaan.

"Dengan hanya bergantung kepada bantuan bulanan Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) RM300, saya tidak mampu untuk membayar wang tunggakan itu," katanya.

ADUN mahu bincang dengan MB

Sementara itu, ADUN Hutan Melintang, S Kesavan yang menemui penduduk di situ berkata, beliau akan cuba mengadakan temu janji dengan Menteri Besar (MB) Perak bagi mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi penduduk.

Menurutnya, bayaran balik perlu dibuat mengikut kemampuan penduduk dan tidak boleh dibuat secara paksa.

"Memang kita dah terima aduan ini sejak Jumaat lalu dan hari ini (kelmarin) saya sendiri datang bertemu penduduk untuk mengetahui masalah yang mereka hadapi," katanya.

Menurut Kesavan, kerja melabel dengan cat merah perlu ditarik balik kerana ia memalukan penduduk seolah-olah mereka langsung tidak membuat permbayaran ansuran bulanan yang ditetapkan.

"Bagi masyarakat India yang akan meraikan Deepavali tidak lama lagi, masalah itu sesuatu yang memeritkan.

"Bukan sahaja penduduk terpaksa mengosongkan rumah, tetapi mereka juga terpaksa menanggung malu apabila saudara mara datang ke rumah sempena perayaan kaum India itu," katanya. -SH


Pakatan Rakyat PJU Hari Raya open house a hit among PJ residents

Posted: 20 Oct 2010 10:02 AM PDT

The Hari Raya Aidilfitri open house organized by Pakatan Rakyat Petaling Jaya Utara (PR PJU) with the cooperation of ADUN Kampung Tunku was a hit as more than 1,500 residents of all races thronged the MBPJ Multi-Purpose Hall in Jalan SS3/14, Taman Universiti on Friday 1st October 2010.The open house received a good response as people of different races and religions attended the event and got to


Ini Kisah Monorel Di Melaka. Terhenti Selepas 4 Jam Dilancarkan.

Posted: 20 Oct 2010 09:19 AM PDT

Melaka 20 Okt. - Tidak sampai empat jam ia dilancarkan, perkhidmatan monorail di Stesen Hang Jebat, Taman Rempah di sini terhenti secara tiba-tiba ketika orang ramai berada di dalamnya.

Kejadian tersebut berlaku kira-kira pukul 4.30 petang tadi, sebaik sahaja pengangkutan awam termoden di negeri ini itu dirasmikan Ketua Menteri, Datuk Seri Mohd. Ali Rustam di sini pada pukul 1 petang.

Ketika kejadian, terdapat kira-kira 20 penumpang di dalam monorel tiga gerabak itu yang terhenti secara tiba-tiba kira-kira 100 meter selepas bertolak dari Stesen Hang Jebat, Taman Rempah.

Tinjuan Utusan Malaysia di stesen tersebut pada pukul 5.15 petang ini mendapati sebuah jentera 'sky lift' sedang sibuk melakukan kerja-kerja pembaikan di gerabak monorel tersebut yang masih berada dilandasannya.

Bagaimanapun difahamkan, kesemua kira-kira 20 penumpang berjaya dipindahkan ke kawasan selamat menggunakan 'sky lift' kira-kira pukul 4.45 petang.

Monorel Sungai Melaka Berharga RM16.5 Juta Dilancar Hari Rabu

MELAKA, 20 Okt (Bernama) -- Projek pelancongan monorel Sungai Melaka yang menghubungkan Taman Rempah ke Stesen Hang Tuah di Jalan Bunga Raya, sejauh 1.6 kilometer berharga RM16.5 juta, dilancarkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Ali Rustam hari Rabu.

Projek pelancongan terbaru menggunakan teknologi hijau dari China yang menyusuri Sungai Melaka itu dan menghubungkan Stesen Hang Tuah dan Stesen Hang Jebat di Taman Rempah, dibangunkan oleh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB).

"Monorel satu koc ini boleh membawa 22 penumpang pada setiap perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 30 minit pergi dan balik," katanya kepada pemberita selepas pelancaran projek monorel itu di Stesen Hang Jebat di Taman Rempah di sini.

Beliau berkata bayaran yang akan dikenakan kepada pengguna dewasa adalah RM10 manakala kanak-kanak RM2 dan akan dibuka kepada orang ramai bermula esok.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pengangkutan (Datuk Kong Cho Ha) kerana meluluskan permit pada pagi ini dan projek ini akan merancakkan program pelancongan di Sungai Melaka," katanya sambil menambah bahawa projek itu bermakna sempena perisytiharan Melaka mencapai Status negeri Maju 2010 malam ini.

Projek itu mula dibina pada Mei 2008 dan siap pada Jun tahun ini oleh Agibs Engineering Sdn Bhd menggunakan kaedah reka bentuk dan bina.

Beliau berkata Kementerian Pelancongan telah meluluskan fasa kedua projek itu berharga RM13.2 juta yang akan dihubungkan ke Jalan Tun Ali, berhampiran Jalan Bunga Raya.

Kerja-kerja pembinaan fasa kedua akan bermula hujung tahun ini dan dijangka disiapkan pada tahun depan yang akan menambah kapasiti kepada tiga buah koc dan 66 penumpang bagi setiap perjalanan.-- BERNAMA


Ulasan GB

Monorel di Mekah bertujuan untuk memudahkan jemaah haji menunaikan fardhu Islam kelima dengan sempurna dan selesa.

Tetapi berbeza monorel di Melaka. Untuk berjalan bersiar-siar melihat "keindahan" betapa kotor Sungai Melaka.

Jika monorel yang dibina boleh digunakan oleh rakyat Melaka sehari-hari untuk pergi ke satu-satu destinasi (misalnya dari Melaka Sentral ke MITC atau Mahkota Parade)mungkin banyak juga kegunaan dan kebaikannya. Tetapi ia sekadar produk pelancongan yang entah abad ke berapa baru dapat pulangan modalnya yang sebanyak RM16.5j itu. Siapa pulak nak naik monorel melawat sungai tu setiap hari? Hanya bergantung kepada pelancong yang tiba sekali sekala.

Sungguh kurang cerdik pelaburan sedemikian. Setelah projek Eye On Malaysia gagal, kini Melaka terus-terus melakukan kerja-kerja pembaziran. Ia mengekori kerajaan Pusat yang berlumba-lumba membangunkan projek mega seperti projek Menara Warisan berharga RM5 billion tetapi tidak mendatangkan apa-apa kebaikan kepada rakyat jelata.

Berbanding dengan projek mega di Mekah yang bertujuan untuk ibadah. Di negara kita projek mega hanya untuk bermegah.

Akibatnya baru empat jam dirasmikan dah tersangkut. Mujur tak tergelincir. Mohon dijauhkan Allah kejadian-kejadian yang tidak elok.
Drop In Ranking? Expected!!

Posted: 20 Oct 2010 08:45 AM PDT

Reporters Without Borders released their Press Freedom Index 2010 HERE which revealed that Malaysia has plunged 10 notches to 141 - notably the lowest in nine years. This means that Malaysia is in the bottom quarter of 178 countries in the list.Believe it or not - last year, the ranking for Malaysia improved from 132 to 131 so this development does not give a positive picture of press freedom in our country.

CLICK HERE to see the rankings for ASEAN countries.

So what caused this dramatic slide? Obviously, it could probably be a combination of a few events including:

 • Malaysian Communication and Multimedia Commission's investigation into Malaysiakini's cow-head video
 • the arrests of a few bloggers
 • the ban on a number of books by cartoonist Zunar
 • the action taken wrt Kim Quek and his book "The March to Putrajaya"
 • recent news that social networking sites will be monitored
 • the recent sacking of media personnel in a tv station and a radio station
 • and many other reasons
I am sure the ranking would have been lower if they had taken into consideration the following incident reported HERE by The Malaysian Insider which said:

A number of reporters from news portals were booted from the media room of the Umno general assembly today for not possessing press passes issued by the party's secretariat.

"Unfortunately, Umno that is led by Datuk Seri Najib Razak does not hold on to the principles that they espouse and this has been proven by their actions of kicking the Malaysiakini reporters out of the media room of the Umno general assembly," NUJ Malaysia president Hata Wahari said in a statement today.

"Umno's action shows its attitude of not being media-friendly which is not in line with the speech made by Umno president Datuk Seri Najib Razak – who said that the media plays an important role in destroying extremism globally – during the closing of the international forum on The Creation of Global Citizen: Media Liberalisation And the New Political Realities yesterday," he added.

Obviously, when things are in a muddled mess, the muzzle is clamped on those who have privy to soap boxes. Such moves can be seen as measures to stifle press freedom and as furtive attempts to force the media's hand to comply with their requirements and standards.

Ideally, in any country that supposedly practises democracy, there should be freedom of expression and freedom of the press. Democracy in the mass media should empower the press to practise mature journalistic principles to produce reports that inform citizens about current events!!

The public are the customers of the mainstream media so the latter should be accountable to the public in creating the democratic expression of truth of the events as seen in the society. Is this the case in Malaysia?

Any news blackout in any democratic country indirectly shows the increased domination of that government over the mass media and the shrinking freedom of expression in that country. Some authorities may speak so much about reforming the mass media, establishing certain organizations and strengthening public service broadcasting. However if and when they do just the opposite, then the ones to suffer are the masses.

Theoretically, when the media dances to the tune of the authorities, media content would be SHARPLY INFLUENCED because the range of news and opinions would be limited, distorted and bias reporting would be more likely to occur.

Does the drop in ranking imply that the MSM staff could be in a state of cognitive dissonance - torn between factual reporting and conforming to demands of the authorities?

In time to come, would they be robbed not only of their 'voice' but also their 'conscience' when they cower to the demands and observe boundaries set by the authorities? Then they can all sail happily with the ruling government - in the boat populated by passengers with NO CONSCIENCE!

If there is little press freedom, how can there be equal distribution of information? How can citizens grow up to be rational thinking people when we are ROBBED in broad daylight of the freedom to think and/or the freedom of expression?

In the long-run, citizens of such a country would be ZOMBIES who cannot discern what is right and wrong, zombies who would have NO IDEA whatsoever of their rights and what they should do!!! They would, instead, be living in the DARK AGES as political discourses would be as extinct as dinosaurs and dodo birds!!!

If democratic principles are being compromised and freedom of the press is being MURDERED, where does it lead us?

I would not at all be surprised to see a further drop in the ranking for 2011.

In the mean time, I hope that there will be more genuine journalists and truly independent news organizations in our country who live up to the principles of journalism. You all have to be the brave ones who live to fight for truth, justice and integrity.

To those in the media industry and the NUJ who relentlessly risk their lives and work with such dedication to expose truth and enhance accountability, God bless you! Keep up the good work.


[Bergambar & Video] Monorel Mina-Arafah Diuji Hari Ini

Posted: 20 Oct 2010 08:25 AM PDT

Monorel Mina-Arafah diuji hari ini

MAKKAH: Sistem monorel yang baru siap dibina akan digunakan buat pertama kali pada musim haji tahun ini bagi mengangkut jemaah untuk perjalanan antara Arafah dan Mina.

Wartawan Malaysia yang dipimpin pengurus pasukan media Tabung Haji (TH) Malaysia, Ahmad Fadzil Ghazali, berpeluang melihat sistem itu dilaksanakan secara percubaan hari ini.

Bagaimanapun, difahamkan pada peringkat permulaan sistem pengangkutan itu akan hanya dibuka kepada jemaah haji tempatan.

Sistem itu penting bagi mengatasi kesesakan lalulintas setiap musim haji terutama ketika jemaah bergerak menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf di sana - satu daripada rukun haji yang mesti dipenuhi oleh setiap jemaah.

Wukuf kali ini ialah pada 15 November, bersamaan 9 Zulhijjah.

Jemaah haji dari Makkah akan bertolak ke Arafah dengan berpakaian ihram pada 8 Zulhijjah dan bermalam di sana.

Di Arafah, jemaah ditempatkan mengikut benua dan kemudian negara. Khemah disediakan oleh Muassasah, badan kerajaan Arab Saudi yang mengurus haji.
Seramai 26,000 jemaah haji Malaysia musim ini akan dibawa dengan bas ke Arafah untuk bersama jutaan umat Islam lain.

Pasukan wartawan Malaysia turut melihat persiapan untuk kemudahaan jemaah di Arafah, Mudzalifah dan tempat melontar di Mina.

Kerja penyelenggaraan dan mencantikkan Arafah yang terletak kira-kira 21.9 kilometer dari Makkah giat dilaksanakan. - BERNAMA

BERITA MUSIM HAJI TAHUN LALU


Ratusan Pekerja Monorail Mekah berasal dari Cina Masuk Islam

Makkah – Setelah menunaikan tahallul, kelihatan beberapa orang jamaah haji di Mina mengganti kain ihram mereka dengan mengenakan t-shirt bertulikan, "Alhamdulillah, ana muslim jadid" (Alhamdulillah, saya seorang muslim yang baru). Menurut harian Al-Madinah, (2/12/2009), Rabu, mereka adalah para mualaf yang berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini. Jumlah mereka sekitar 150 orang, datang dari beberapa bandar di Arab Saudi.

Dari sejumlah muslim baru tadi, kelihatan beberapa pekerja monorail yang beasal dari negeri Cina yang sedang bekerja di Makkah. Kebanyakkan , mereka masuk Islam sejak bulan Ramadhan yang lalu .

Menurut Christian, Salim Vorchy, dan Abdul Rahim muallaf asal Filipina, mereka masuk Islam setelah berbincang dan membaca buku-buku Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa mereka sendiri.

Bagi mereka, perjumapaan jutaan manusia di Arafah dan Mina menjadi pemandangan yang indah dan mempesonakan.

Salah seorang jamaah, Mendosa Jamal yang semula memeluk agama Katholik, mengatakan bahawa haji dan Islam itu terlalu indah. Ia berkali-kali bersyukur kepada Alah yang telah mengurniakan nikmat keimanan pada dirinya.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

စကားၾကီးဆယ္ခြန္း

Posted: 20 Oct 2010 06:59 AM PDT

စကားၾကီးဆယ္ခြန္း

 

၁.ေရကူးညာတင္စကားေျပာနည္း 

 ေရးကူးရာတြင္ ေရညာမွ ၾကိဳတင္ကူးသြားမွ လိုရာ ေရာက္ႏုိင္သကဲ့သုိ့ မိမိ ဆုိလိုခ်က္သို႕ ေရာက္ေအာင္ၾကိဳတင္ေျပာဆုိျခင္း။

၂. ေကာက္ပင္ရိတ္လွီးစကားေျပာနည္း 

ေကာက္ပင္မ်ားကို လက္တဖက္ျဖင့္ ျမဲျမံစြာ ဆုပ္ကိုင္ကာ က်န္လက္တဖက္ မွ တံစဥ္ကိုကိုင္ကာ တိခနဲေနေအာင္ရိတ္ျဖတ္သကဲ့သို့  သူတပါးေျပာေသာ စကားကုိ မိေအာင္ ခ်ဳပ္မငံုမိေအာင္ ဖမ္းကိုျပီးမွ မိမိက ပိုင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ေျပာဆုိျခင္း

၃. ေရစီး ေဖာင္ဆန္စကားေျပာနည္း

လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမွန္သမွ်ကို ေဖာင္ေပၚတင္ေဆာင္ျပီး ေရဆန္သို့တက္လွ်င္ လုိရာခရီးကို ေကာင္းစြာ ေရာက္ႏုိင္သကဲ့သုိ့ေအာက္ေျခသိမ္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဥပမာ ေ၀ဆာစြာျဖင့္ ျပီးျပတ္ေအာင္ ေျပာဆုိျခင္း

၄.အုိးတန္ဆန္ခတ္ စကားေျပာနည္း   

ထမင္းခ်က္ေသာအခါ အိုးႏွင့္ ဆန္တန္ရံုထည့္ကာ ခ်က္ပါက ထမင္း ေကာင္းစြာ က်က္သကဲ့သို့ ကုိ့ ဂုဏ္ႏွင့္ တန္ရံု ေျပာဆုိျခင္း

၅. ဆီပြတ္က်ည္ေပြ့ စကားေျပာနည္း   

ဆီထြက္ သီးႏွံ အဆန္မ်ားကို က်ည္ေပြ႕ျဖင့္ အထပ္ထပ္ ဆီပြတ္ သကဲ့သို့ မိမိရည္မွန္းခ်က္ျပီးစီးေအာင္ အထပ္ထပ္ေျပာဆုိျခင္း

၆. ဆင္ေ၀ွ႕ရန္ေရွာင္ စကားေျပာနည္း

  ဆင္က မိမိအား ထုိးေ၀ွ႕ရန္ လိုက္ေသာအခါ ေရွာင္ခြာ ေျပးရသကဲ့သို့ မိမိထံသုိ႕ က်ေရာက္လာမည့္ စကားကုိ ေရွာင္လြဲႊေျပာဆိုျခင္း

၇. ေတာင္သူရာခုတ္စကားေျပာနည္း 

 မိမိတုိ့ လုပ္မည့္ လယ္ယာကြက္ အား ခ်ံဳႏြယ္ ပိတ္ေပါင္း မ်ားကို ဦးစြာ ရွင္းလင္းျပီးမွ  သစ္ပင္တုိ႕ကို ရွင္းလင္းရသကဲ့သို့ စကားငယ္ အေသးအဖြဲမ်ားကုိ ေျပာၾကားျပီးမွ စကားၾကီးစကားက်ယ္ ကုိ ပိုင္ႏုိင္ေအာင္ ေျပာဆုိျခင္း

၈. ၾကက္ဆုတ္ခြပ္ပစ္ စကားေျပာနည္း 

ၾကက္မ်ားခြပ္သကဲ့သိို့ ေနာက္ဆုတ္အားယူျပီး ႏုိင္ေလာက္မွ ခြပ္သကဲ့သို့ သူ႕စကားကုိ အလိုက္ အထုိက္ေျပာကာ အသာစီးရမွ စကားကုိျပီးေအာင္ျပာဆုိျခင္း

 ၉. ေရစစ္ပမာ စကားေျပာနည္း

 ရဟန္းသံဃာမ်ားသံုးေသာ ေရစစ္ တမ်ိဳးကဲ့သို႕ ထုိေရစစ္ ကို ေရထဲ တြင္ ႏွစ္ကာ ေရျပည့္မွ ထိပ္က အေပါက္ကို လက္ညိဳးျဖင့္ ပိတ္ျပီးဆြဲပါက ေရထြက္မက်ပဲ အျပည့္ရွိသကဲ့သို့ သူတပါးေျပာဆိုခြင့္ မရေအာင္ ပိတ္ဆုိ့ေျပာဆုိျခင္း

၁၀. ခက္တင္ေမာင္းနင္းစကားေျပာနည္း 

 ဆန္ ပဲ တုိ႕ကို ေထာင္းေသာေမာင္းကို နင္းေသာသူသည္  တဖက္သို့ လိုက္ပါမသြားေအာင္ ေကာင္းစြာ ဖိနင္းရသကဲ့သို႕ မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ စကားကို တက္သာ ဆုတ္သာ ျဖစ္ေအာင္ မတင္မက် ေျပာဆုိရျခင္းျဖစ္သည္။Eugene on High Cut magazine

Posted: 20 Oct 2010 06:33 AM PDT

Korean actress Eugene is featured on High Cut [Kr] magazine. The lady is in hot demand following her starring role in mega-hit drama Bread, Love and Dreams.

Eugene Kim High Cut magazine

Read the rest of this post »

Eugene on High Cut magazine from YeinJee's Asian Blog


Positive HIV vs. Positive Thinking

Posted: 20 Oct 2010 06:06 AM PDT

When someone from the Perak Family Health Association called me some time back, telling me that one HIV+ guy was interested in Buddies, I thought it was another case of a PLHIV looking for support. The guy, apparently got hold of one of our rather old brochures (when Buddies was still under the then PFHA), which was why the call went to the PFHA instead.

The lady from PFHA then gave my number to this guy, Majid. So when Majid called me, I arranged for us to meet up at the Buddies centre. I figured I'd need to meet him first before I decide whom to assign as his buddy.

Well, we met up at the centre, and we talked. Indeed, he was looking for a buddy. He figured if he becomes our client, he could participate in whatever events we organise for our clients.

But, after talking to him, I thought he was more suitable as a volunteer rather than a client. He was, after all, looking for activities to keep himself busy. He was also rather cool and calm, and being HIV positive himself, he should be able to understand the other PLHIVs better.

So I asked him if he'd consider becoming a volunteer instead. After explaining to him what we volunteers usually do, Majid agreed to become a volunteer. We didn't take him in as a client at all. We took him in straight away as a buddy.

And so Majid became a volunteer. He joined us for visits, he joined us for our annual family day, he joined us for talks and exhibitions, and more importantly, he also joined us for clinic duties. And I must say he did a good job. He did seem rather quiet, but he listens well, and that's good, because we need good listeners.

It has been more than a year now. Majid has already been confirmed as a volunteer and has already been given a few cases to handle on his own without the need of having a senior volunteer to supervise him.

Becoming a volunteer has done wonders for him. He seemed to be more confident with himself. Definitely by doing voluntary work, he managed to become a more positive thinking person. And guess what? His CD4 rose from about 600+ when he was first diagnosed to over 1,000 now… without even having to start on anti-retrovirals!

Most of the time, when people are diagnosed HIV positive, their thinking becomes negative, especially when they don't get the necessary support. Their condition then easily deteriorates.

But if they instead choose to think positively, and act positively, like what Majid did, look what has become of him now!

I wish more PLHIVs would come forward and become volunteers. However, I know for a fact many of the lady PLHIVs under me are not ready to become volunteers… they still need help themselves to become independent!


Press Freedom Index 2010 by Reporters w/o borders

Posted: 20 Oct 2010 05:46 AM PDT

174

Burma

94,50

 

141

Malaysia

50,75

136

Singapore

47,50

 

***123

Zimbabwe

***39,50

Press Freedom Index 2010

THE RANKING

LOOK UP THE YEAR 2010
Rank Country Note  
1 Finland 0,00
- Iceland 0,00
- Netherlands 0,00
- Norway 0,00
- Sweden 0,00
- Switzerland 0,00
7 Austria 0,50
8 New Zealand 1,50
9 Estonia 2,00
- Ireland 2,00
11 Denmark 2,50
- Japan 2,50
- Lithuania 2,50
14 Belgium 4,00
- Luxembourg 4,00
- Malta 4,00
17 Germany 4,25
18 Australia 5,38
19 United Kingdom 6,00
20 United States of America 6,75
21 Canada 7,00
- 21 Namibia 7,00
23 Hungary 7,50
- Czech Republic 7,50
25 Jamaica 7,67
26 Cape Verde 8,00
- Ghana 8,00
- Mali 8,00
29 Costa Rica 8,08
30 Latvia 8,50
- Trinidad and Tobago 8,50
32 Poland 8,88
33 Chile 10,50
34 Hong-Kong 10,75
35 Slovakia 11,50
- Surinam 11,50
37 Uruguay 11,75
38 South Africa 12,00
39 Spain 12,25
40 Portugal 12,36
41 Tanzania 13,00
42 South Korea 13,33
- 42 Papua New Guinea 13,33
44 France 13,38
45 Cyprus 13,40
46 Slovenia 13,44
47 Bosnia and Herzegovina 13,50
48 Taiwan 14,50
49 Burkina Faso 15,00
- Italy 15,00
51 El Salvador 15,83
52 Maldives 16,00
- Romania 16,00
54 Paraguay 16,25
55 Argentina 16,35
56 Haiti 16,38
57 Organization of Eastern Caribbean States 16,50 nc
58 Brazil 16,60
59 Guyana 16,63
60 Togo 17,00
61 Cyprus (North) 17,25
62 Botswana 17,50
- Croatia 17,50
64 Bhutan 17,75
65 Mauritius 18,00
- Seychelles 18,00
67 Guinea-Bissau 18,25
68 Macedonia 18,40
69 Central African Republic 18,50
70 Benin 19,00
- Bulgaria 19,00
- Comoros 19,00
- Greece 19,00
- Kenya 19,00
75 Moldova 19,13
76 Mongolia 19,42
77 Guatemala 20,25
78 Lebanon 20,50
79 Malawi 21,00
80 Albania 21,50
81 Panama 21,83
82 Zambia 22,00
83 Nicaragua 22,33
84 Liberia 22,50
85 Serbia 23,00
86 Israel (Israeli territory) 23,25
87 United Arab Emirates 23,75
- Kuwait 23,75
- Tonga 23,75 nc
90 Lesotho 24,00
91 Sierra Leone 24,25
92 Kosovo 24,83
93 Senegal 25,00
- Timor-Leste 25,00
95 Mauritania 25,38
96 Uganda 25,50
97 Dominican Republic 26,13
98 Mozambique 26,50
99 United States of America (extra-territorial) 27,00
- Georgia 27,00
101 Armenia 27,50
- Ecuador 27,50
103 Bolivia 28,13
104 Angola 28,50
- Montenegro 28,50
- Niger 28,50
107 Gabon 28,75
108 Burundi 28,88
109 Peru 30,00
110 Djibouti 30,50
111 Samoa 33,00 nc
112 Chad 33,17
113 Guinea 33,50
114 Congo 33,60
115 Tajikistan 34,50
116 Madagascar 34,88
117 Indonesia 35,83
118 Côte d'Ivoire 36,00
119 Nepal 36,38
120 Jordan 37,00
121 Qatar 38,00
122 India 38,75
123 Zimbabwe 39,50
124 Oman 40,25
125 Gambia 40,50
126 Bangladesh 42,50
127 Egypt 43,33
128 Cambodia 43,83
129 Cameroon 44,30
130 Iraq 45,58
131 Ukraine 46,83
132 Israel (extra-territorial) 47,00
133 Algeria 47,33
- Venezuela 47,33
135 Morocco 47,40
136 Mexico 47,50
-136 Singapore 47,50  
138 Turkey 49,25
139 Ethiopia 49,38
140 Russia 49,90
141 Malaysia 50,75
142 Brunei 51,00
143 Honduras 51,13
144 Bahrein 51,38
145 Colombia 51,50
- Nigeria 51,50
147 Afghanistan 51,67
148 Democratic Republic of Congo 51,83
149 Fiji 52,75
150 Palestinian Territories 56,13
151 Pakistan 56,17
152 Azerbaijan 56,38
153 Thailand 56,83
       
       
156 Philippines 60,00
157 Saudi Arabia 61,50
158 Sri Lanka 62,50
159 Kyrgyzstan 63,00
160 Libya 63,50
161 Somalia 66,00
162 Kazakhstan 68,50
163 Uzbekistan 71,50
164 Tunisia 72,50
165 Vietnam 75,75
166 Cuba 78,00  
       
168 Laos 80,50
169 Rwanda 81,00
170 Yemen 82,13
171 China 84,67
172 Sudan 85,33
173 Syria 91,50
174 Burma 94,50  
175 Iran 94,56
176 Turkmenistan 95,33
177 North Korea 104,75
178 Eritrea 105,00


Hopelessly Delusional!!

Posted: 20 Oct 2010 05:40 AM PDT

What is this thing called democracy? It is so easy to wax lyrical about this system of government but so difficult to make real if leaders think citizens are foolish enough to condone delusional democracy.Democracy, by definition, is a political system in which the supreme power lies in a body of citizens who can elect people to represent them. It can also be defined as the political orientation of those who favor government by the people or by their elected representatives. Pure democracy is not what our rakyat wants because it would be impossible to attain. Neither do we would want a simple majority to control the people, especially if certain quarters used repugnant and vile techniques to snatch and kidnap the power to rule such as in a certain silver state.

This evening, I cannot help but opine that some people are hopelessly delusional. Here's a mind boggling list of examples:

1. In The Star HERE today, Wanita Umno chief Datuk Seri Shahrizat Abd Jalil wants the Government to consider appointing women as mentris besar and chief ministers. Who did she have in mind I wonder???

This report in Free Malaysia Today HERE which revealed that its minister Dr Ng Yen Yen and her predecessor Azalina Othman spent more on official trips. The report said:

a) The tourism ministry spent RM1.2 million on official trips in 2008 when it was under Azalina.

b) In 2009, the cost ballooned to RM1.6 million and when Ng took over the portfolio in April the same year, it increased to RM1.7 million - a 40% increase over the three years, but the promotional expenditure, however, dipped by a whopping 70% in the same period. Does that make sense to you? According to figures provided by the ministry, the promotional expenditure in 2008 was RM320 million for both local and international promotional activities. However, this was reduced to RM301 million in 2009 and decreased significantly to RM99.6 million up till July 2010.

c) Ng went on more official trips than Azlina.

With such leaders leaving a 'sterling' record of service, such a request for women CMs or MBs by Sharizat is certainly out of this world. Perhaps she can offer us her record of achievement to show us what she has done in her ministry, particularly wrt Penan girls.

2. In another report HERE, Umno Wanita chief Shahrizat Abdul Jalil today slammed opposition parties accusing them of being champions of rhetoric and playing seasonal politics to suit their needs with an agenda of destablising the nation politically.

She also claimed that the motive of opposition party politicians was not to ensure stability of the country but to look for an alternative route to ensure they take over the federal administrative centre in Putrajaya.

She argued for gender equality to ensure men and women are allowed to excel in their respective fields without any obstacles but she DID NOT give any example of how women have excelled!

3. Another case of delusion was detected in THIS REPORT in FMT which reported how Deputy Minister of International Trade Mukhriz Mahathir today turned the tables on the opposition, blaming them for the significant decline of Malaysia's Foreign Direct Investment (FDI) as reported by United Nation's World Investment Report.

The Malaysian Insider reported HERE that a lack of confidence in Malaysia's economy has driven foreign direct investment (FDI) to our neighbours, leaving the once-roaring "Asian tiger" to compete with Indochina countries, the DAP said today.

The World Foreign Investment Report (WIR) 2010 released by the United Nations showed that FDI in Malaysia plunged 81 per cent last year, trailing behind countries like the Philippines, Vietnam, Thailand, Indonesia and Singapore.

In that report, Tony Pua said that "Malaysia was the only country where our outflow of FDI amounting to US$8.04 billion is substantially greater than the FDI of US$1.38 billion received.
Not only are foreign investors unwilling to invest in Malaysia, our own local investors as well as foreign investors who are already in the country have a total lack of confidence in the ability of our economy to generate an attractive return to their investments. He also pointed out that Malaysia's net FDI flows have declined from US$2.56 billion in 2004 and US$1.09 billion (2005), to a net negative US$0.02 billion (2006), negative US$2.7 billion (2007) and negative US$7.67 billion in 2008.

I wonder if Mukhriz read the World Foreign Investment Report (WIR) 2010 to have a better understanding of the true state of affairs before pinning the blame on PR.

4. In the same vein of thought, Shahrizat was reported HERE to have said that the Opposition are champions of rhetoric and playing seasonal politics to suit their needs with an agenda of destabilizing the nation politically. According to FMT, in her policy speech at the Wanita Umno general assembly at the Putra World Trade Centre, she said "They do not care of the deadly accidents that occur on the political highways; people die and are killed."

*stunned*

I am very sure MANY people with a heart regardless of their political standing DO CARE ABOUT THOSE ACCIDENTS that occur. Surely no one can be that heartless. What do you think? Is such an allegation a fair one?

All elected representatives must have a feeling of obligation towards the citizens. The ruling authorities owe their success in the elections to the citizens of the nation. This results in a feeling of gratefulness towards the rakyat. It should ideally be their motivation to work for the rakyat for it is the common masses that have complete power over choosing their government.

But what happens in situations where people can no longer trust the elected representatives to act responsibly and talk rationally? What happens to democracy? It becomes an oxymoron.

Where are we?

Have we arrived at a delusional democracy?

Delusional - because overwhelmingly, many of us cannot admit the painful truth that our so-called democracy no longer works for the good of most citizens. Instead, through corruption and dishonesty, our representative democracy has morphed into a plutocracy that serves the wealthy, power elites and corporate masters that control the political system and through that, the economic system.

Some deceive themselves into thinking that things will get better, but will it?

We have elections but what happens when some elected representatives betray the trust and mandate given to them by the rakyat as they pursue their own agenda?

Artisan or superficial differences are just another layer of corruption, dishonesty and deceit. Artificial political competition distracts. It has stabilized a questionably unstable government. Now that is scary! Delusional political competition supports a delusional democracy based on a set of delusional checks and balances. The whole system that once worked has become a sham.

Leaders are deeply delusional, and so are many of the rakyat. Some leaders are serial liars and the rakyat are the ones to lose because instead of getting what was promised to them during elections or by-elections, they experience economic insecurity, inequality and injustice. By then, consumer confidence is an oxymoron. This is delusional prosperity and it seems that some are shamelessly basking in it!

So much delusional thinking is destroying democracy in our country especially when representative government fails, thanks to a certain breed of politicians who mostly serve corporate and/or other special interests.

The problem is exacerbated when some accept it, make excuses for it and thereafter accept it or get numb to it and live with it without lifting a finger to make a difference to the nation we call their own.

Most certainly, direct democracy opportunities are needed and we must return to real democratic practices. Say goodbye to governance by fear.

Stand up and be counted. Stop hiding behind your door or window or computer or television screen. Stop complaining on the phone or online or criticizing those who do or don't. Don't just listen to your friends discussing about it and then give your comment based on secondary sources of information without feeling the heart of the matter.

Don't be as delusional as the intellectually challenged leaders who are ruled by legal tender and not by conscience. Step forward, be involved in NGO or political activities or in your own way, raise awareness and encourage young people to register, to vote, to be critical thinkers who are politically savvy and make that difference to our country before it is too late. Don't sit back and watch in lethal passivity. We have seen what has happened and it is time to DO SOMETHING POSITIVE FOR OUR COUNTRY.

It is YOUR choice!

Let us not be like some leaders who are hopelessly delusional. The choice is ours to make that difference to Malaysia - A POSITIVE DIFFERENCE!!!


Grooming future talents to come home

Posted: 20 Oct 2010 05:21 AM PDT

Najib Tun Razak

Image by KamalSelle via Flickr

Source_ The Star Says : Grooming future talents to come home

IT is the kind of story that makes one sit up and exclaim, Malaysia's got talent!  The difficulty we face as we seek to bring home skilled human capital in our quest to become a high income nation by 2020.

Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak told Parliament last week that over the past nine years, less than 1% of 784,900 Malaysians working overseas has returned to the country.

Singapore has the highest number of Malaysians with 303,828 people, followed by Australia with 78,858. The other countries with sizeable numbers of Malaysians are Brunei, the Philippines, the United States, Britain, Indonesia, Canada, Germany and India.

The soon-to-be-operational Talent Corporation will have its hands full seeking to persuade people to come home.

The Asean scholarship has benefited many young Malaysians. It is not as broad-based as its name implies. It would not be wrong to say that through this scholarship, the bright young sparks of the different Asean countries are being identified for the benefit of one country. And this has been going on for years.

 1. All scholarship providers have conditions before they part with their money. The most basic condition would be for the recipient to be bonded to the provider for a number of years.
 2. how we send our scholars abroad
 3. and what are the efforts we take to ensure that they come home to serve.
 4. what kind of scholarships are being provided and
 5. the kind of courses that most of the money is channelled to.
 6. To be a high income nation, we need a broad range of talents and not just those in the traditional fields of medicine, engineering, law and accountancy.
 7. Scholarship providers, be they from the government or the private sector, must relook their portfolio and venture into areas that truly test the boundaries of creativity and global demands.

As for bringing back talents, the Talent Corporation

 1.  must be clear in its objectives
 2. and completely transparent in its methods.

Don't forget, cynicism runs deep among Malaysians. Already, coffeeshop and meeting room chats centre on whether it would become a way for people to travel on taxpayers' money on the pretext of hunting down talents overseas.

 1. This corporation shouldn't only be venturing abroad. This quest to convince Malaysian professionals to return has been likened to trying to close the barn after the horse has bolted.
 2. Or rather, for a more accurate analogy, to lasso the horse and drag it back into the barn.
 3. Much has also been said that it should also figure out how to nurture and keep talented people before they leave and never come back.
 4. Again, look at what Singapore has been doing, which is to siphon off a huge amount of our talent pool every year, by offering scholarships and then providing jobs with really good prospects.
 5. Can the Talent Corp figure out how to plug that drainhole first?
 6. And when it woos overseas Malaysians, we would like the corporation to be very choosy.
 7. In medicine, for example,
  • do we bring home plastic surgeons because it will help the cause of health tourism
  • or do we bring back oncologists, cardiologists and gerontologist to address modern-day ailments like heart diseases, stroke, obesity, ageing, etc?
 8. In the areas of ITC,
  • will we be content with common cyberworkers
  • or will we only seek the highly-skilled ones who are already making a fortune and having fun in the Silicon Valley or Mumbai?
 9. And in law,
  • do we train lawyers in the same familiar areas
  • or do we train them to be able to operate globally on issues that transcend borders even if they make Malaysia their home?
 10. Unless we are prepared to look at things from a fresh perspective,
  • it will be difficult not only to bring home the talents,
  • but also to prevent future talents from being taken from our shores forever.

Related Articles


No comments: